Herroepingsformulier met betrekking tot de bestelling op afstand gedaan op / / 20


Te retourneren uiterlijk veertien (14) dagen na de datum van levering van het bestelde product(en). De termijn begint te lopen vanaf de datum van levering van het (de) bestelde product(en).

De retourkosten blijven voor rekening van de consument. Alleen de prijs van het/de gekochte product(en) wordt terugbetaald. Zoals aangegeven in onze algemene verkoopvoorwaarden.

De Klant moet de producten binnen veertien (14) dagen nadat hij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, retourneren. De producten moeten in perfecte staat, ongebruikt, compleet in de originele verpakking, vergezeld van een kopie van de factuur en een kopie van het herroepingsformulier worden geretourneerd.

Deze herroeping is alleen geldig als deze leesbaar en volledig ingevuld vóór het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt verzonden naar:

Pharmacie MAILLERET
PharmacieVosgienne.com
63 rue d'Epinal
88190 GOLBEY
FRANKRIJK


De klant kan kiezen voor een andere manier om zijn wens tot herroeping kenbaar te maken, op voorwaarde dat dit op ondubbelzinnige wijze gebeurt (per e-mail, per fax, per post).

J e soussigné(e), Nom .......................................... ... Voornaam .........................................
Adres ................................................. .............................................. ....................
Postcode ......................... ....................... .............................. ........

Verklaart afstandsbeschikking nr. …………….……. van ………………… euro vanaf / / 20


Datum: / / 20
Naam .................................... Handtekening klant .. ..............................