C.G.V. van de verkoperssite
voor internetconsumentenklanten


1. Preambule

De verkopen waarop dit betrekking heeft en de gevolgen daarvan, gedaan vanaf deze website, worden uitgevoerd door:
De gemeenschap SELARL TIARE waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op GOLBEY, 63 rue d’Epinal, FRANKRIJK. RCS van de stad EPINAL onder nummer 497 654 103; met BTW-nummer: FR13 497 654 103. Tel: 00 33 3293418 65 Fax: 00 33 329314735
Hierna de “Verkoper”
De activiteit van de verkoper bestaat uit de online verkoop van parafarmaceutische producten.
De Verkoper zorgt met name voor de marketing van de bovengenoemde producten via de site www.PharmacieVosgienne.com. De lijst met goederen en diensten die door de Verkoper online te koop worden aangeboden, kan worden geraadpleegd op de site die beschikbaar is op het adres www.PharmacieVosgienne.com.
De algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de verkoop van producten tussen PharmacieVosgienne.com en de klant.
De partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend door dit contract zullen worden beheerst, met uitsluiting van eventuele voorwaarden die voorheen op de site beschikbaar waren. www.PharmacieVosgienne.com.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op de site te publiceren. De algemene verkoopvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van validatie van de bestelling.
De partijen komen overeen dat de foto's van de producten te koop zijn op de site PharmacieVosgienne.com geen contractuele waarde hebben.

2. Definities

De hieronder genoemde termen en uitdrukkingen betekenen, indien voorafgegaan door een hoofdletter, voor de doeleinden van de interpretatie en uitvoering hiervan:

"Verkoopvoorwaarden": verwijst naar deze algemene verkoopvoorwaarden van de website die beschikbaar is op het adres www.PharmacieVosgienne.com ; ;

" CONTRACT " : deze handeling, met inbegrip van de preambule en de bijlagen ervan, evenals alle wijzigingen, vervangingen, uitbreidingen of vernieuwingen die hierin zijn aangebracht op grond van de instemming van de partijen.

" Klant " : Elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar die een bestelling plaatst op de website die beschikbaar is op: www.PharmacieVosgienne.com ; ;

“ PharmacieVosgienne.com »  Of " Verkoper ": de apotheek waarvan de bedrijfsnaam in de aanhef wordt vermeld, aanwijzen als eigenaar van de Website ;

“Partijen”: gezamenlijk aanwijst PharmacieVosgienne.com en de Klant;

" Producten) " : duidt de goederen aan die op de markt worden gebracht door PharmacieVosgienne.com, beschikbaar op de Website ;

"Website": geeft de site aan die beschikbaar is op het adres www.PharmacieVosgienne.com .De Website is eigendom van de Verkoper en omvat zowel de infrastructuur als de inhoud, in het bijzonder de teksten, geluiden en stilstaande of bewegende beelden.

3. Doel

Het doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is het definiëren van de rechten en verplichtingen van de Partijen in het kader van de online verkoop van de Producten die door de Verkoper aan de Klant op de site te koop worden aangeboden. www.PharmacieVosgienne.com.

4. Reikwijdte

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend voorbehouden aan consumenten, in de zin van de wet en de jurisprudentie, die uitsluitend voor eigen rekening handelen.
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 111-1 en L. 111-3 van het Consumentenwetboek zijn de essentiële kenmerken en prijzen van elektronisch verkochte Producten beschikbaar op de site.
Bovendien ontvangt de Klant de informatie voorzien in de artikelen L. 121-18 en L. 121-19 van het Consumentenwetboek, vóór en na het sluiten van de verkoop, en in het bijzonder door middel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Producten door de Verkoper via de site www.PharmacieVosgienne.com.

5. Aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden

De betrekkingen tussen de partijen worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
De Klant erkent, door de site te bezoeken, de Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen alvorens de bestelling te plaatsen, en verklaart deze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden.
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen onder de voorwaarden gedefinieerd in paragraaf “ Wijzigingen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden”.
De Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op de Website, op de datum waarop de bestelling door de Klant wordt geplaatst. De bijzondere voorwaarden voor specifieke producten hebben voorrang op de algemene verkoopvoorwaarden.
Behoudens schriftelijk bewijs van het tegendeel vormen de door de Verkoper geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties tussen partijen. De informatie vastgelegd door het computersysteem van PharmacieVosgienne.com de bewijskracht hebben van een onderhands schrijven in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

6. Producten

De foto's en specificaties van de producten die op de Website worden gepresenteerd, worden uitsluitend ter informatie aangeboden, hebben geen contractuele aard en kunnen daarom niet de verantwoordelijkheid van PharmacieVosgienne.com. In het geval dat een fabrikant de verpakking van een Product wijzigt zonder de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen, kan de grafische weergave daarvan niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen.
Alle Producten die op de Website worden aangeboden, zijn afkomstig van de fabrikant of zijn distributeur.
De aangeboden Producten voldoen aan de huidige Franse wetgeving en de normen die van toepassing zijn in Frankrijk en de Europese Unie.
Tijdens jaarlijkse feestdagen is de expeditieafdeling gesloten. Er wordt een bericht weergegeven op de startpagina van de site PharmacieVosgienne.com met vermelding van de sluitingsdata. Verzendingen worden hervat op besteldatum zodra de service weer opengaat. Als u een bestelling wilt annuleren, wordt de annulering uitgevoerd zodra de service weer opengaat.
Bestellingen die een grote hoeveelheid van hetzelfde product bevatten, kunnen gezien de hoeveelheid een langere levertijd hebben. Zodra de deadline langer is dan 5 (vijf) werkdagen, wordt er een notificatie-e-mail naar de klant gestuurd.
De gemeenschap SELARL TIARE is een detailhandelaar en is niet bedoeld om de aangeboden producten in grote hoeveelheden te verkopen. Het gevolg is dat het bedrijf SELARL TIARE behoudt zich het recht voor om bestellingen voor hetzelfde product in grote hoeveelheden vanaf 3 (drie) identieke artikelen te weigeren.
De gemeenschap SELARL TIARE behoudt zich het recht voor om bestellingen waarvan de hoeveelheid op voorraad kleiner is dan de door de klant bestelde hoeveelheid te annuleren en terug te betalen.
De Klant verbindt zich ertoe binnen achtenveertig uur (48 uur) na ontvangst van een waarschuwingsmail terug te keren, op kosten van PharmacieVosgienne.com, alle producten die PharmacieVosgienne.com de Klant kan vragen om het product terug te sturen (intrekking van het product door de fabrikant, door de gezondheidsautoriteiten, enz.). De Verkoper verbindt zich er vervolgens toe om het Product te ruilen voor een ander Product of voor een Product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, of om de Klant die erom vraagt, binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen na de retourzending van het Product opnieuw te crediteren.
Als de Klant deze aanbeveling negeert en besluit het Product te behouden, wijst de Verkoper alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die kan optreden, en kan de Klant geen enkele schadevergoeding of compensatie claimen.

7. Veilige bestellingen en betalingen

7.1. Voorwaarden

Klanten die een bestelling op de Website willen plaatsen, garanderen dat zij 18 jaar of ouder zijn, volledig bevoegd zijn om de gebruikte bankkaart te gebruiken en dat deze bankkaart toegang geeft tot voldoende saldo.
Op de site zijn geen bestellingen van meer dan 30 kilogram mogelijk PharmacieVosgienne.com

 

7.2.  Voorwaarden

Bestellingen worden via de website geplaatst volgens het volgende proces: 
1 De Klant belt het adres van de Website;
2  Productkeuze: de Klant selecteert de Product(en) die hij wenst te bestellen en hun aantal met behulp van het Productbeschrijvingsblad;
3  De inhoud van de selectie controleren: de Klant controleert de inhoud van zijn winkelmandje en de totaalprijs en identificeert en corrigeert desgevallend fouten;
4  Identificatie: Indien hij nog niet geregistreerd is op de Website, moet de Klant een identificatieformulier invullen waarin hij de gevraagde velden moet invullen. Tijdens deze registratie kiest de Klant een login en een uniek en persoonlijk wachtwoord dat hij niet zal overdragen of meedelen. De geregistreerde Klant kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door zijn verzoek naar het volgende adres te sturen: contact[@]pharmacievosgienne.com ;
Als hij al geregistreerd is op de Website, moet de Klant vervolgens zijn login en wachtwoord invoeren om de bestelling voort te zetten;
Mogelijkheid om te bestellen zonder een account aan te maken.
5  Betaling: Het gebeurt uitsluitend online
door middel van een beveiligd creditcardbetalingssysteem via Axepta (een oplossing van BNP Paribas voor Visa-kaarten, CB En Mastercard), Stripe.com (Goople Pay, Apple Pay, Bancontact, Sofort, Giropay, Diner's Club, Union Pay, JCB en overboeking SEPA) En Paypal ; ;
cheque (Franse cheque opgemaakt euros alleen maar)
6 Keuze van bezorgmethode;
7 Validatie van verzendkosten;
8  Voer het afleveradres in als dit afwijkt van het factuuradres;
9 Validatie van de Algemene Verkoopvoorwaarden;
10 Validatie van de bestelling door op de knop “VERZENDEN” te klikken;
11 Betaling: de Klant geeft de contactgegevens op die nodig zijn voor het gebruik van de betaalmethode.

 

7.3.  Opmerkingen :

Automatische registratiesystemen gelden als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.
De door de Klant bij het aannemen van de bestelling op de Website opgegeven en ingevoerde gegevens binden de Klant in geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger, PharmacieVosgienne.com kan dan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin zij de bestelling kan leveren.
De definitieve afronding van de bestelling heeft tot gevolg dat de Verkoper een ontvangstbevestiging per e-mail verzendt naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Deze ontvangstbevestiging vermeldt het gefactureerde bedrag van de bestelling en de leveringsvoorwaarden. Het houdt aanvaarding van de bestelling in.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren van een koper met wie er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling, een vermoeden van creditcardfraude of om enige andere juridische reden.
Een geplaatste en dus betaalde bestelling kan niet meer worden gewijzigd. Wij vestigen uw aandacht op het belang van een zorgvuldige controle van de inhoud van uw winkelmandje voordat u overgaat tot de betalingsfase, en van het garanderen van de juiste productkeuze en de gewenste hoeveelheden. De geschiktheid van een bestelling valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper, die de enige persoon is die zijn behoeften en de compatibiliteit van de bestelde producten met de gebruikte producten kan beoordelen.

Pierre Fabre Dermo Cosmetica (A-derma, , Ducray, , Galénic, , Klorane En Elancyl) beperkt de verkoop van zijn Producten tot 6 identieke referenties die aan dezelfde eindgebruiker worden verkocht gedurende een periode van 15 opeenvolgende dagen. Wij zijn verplicht om Pierre Fabre Dermo Cosmétique op de hoogte te stellen van elk leveringsverzoek dat groter is dan dit aantal.

7.4.  Betaling :

De koper garandeert dat hij over de eventueel noodzakelijke autorisaties beschikt om de door hem gekozen betaalmethode te gebruiken bij het registreren van de bestelling. De gestorte bedragen kunnen op geen enkel moment als deposito's of deposito's worden beschouwd.
Betalen kan veilig via Axepta (een oplossing van BNP Paribas voor Visa-kaarten, CB En Mastercard), Stripe.com (Goople Pay, Apple Pay, Bancontact, Sofort, Giropay, Diner's Club, Union Pay, JCB en overboeking SEPA) En Paypal. Met https en het hangslotlogo. U kunt ook per cheque betalen (Franse cheque opgemaakt). euros alleen maar).
De bankrekening van de koper wordt gedebiteerd na een periode van 1 tot 4 dagen na de datum van de bestelling en de betaling is pas definitief na bevestiging van het akkoord van de bankbetalingscentra. De Klant wordt op de hoogte gebracht op het door hem opgegeven e-mailadres.
In overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 132-2 van het Monetair en Financieel Wetboek is de verbintenis tot betaling met behulp van een betaalkaart onherroepelijk. Door informatie over zijn bankkaart te verstrekken, machtigt de Klant de Verkoper om zijn rekening te debiteren voor het bedrag dat overeenkomt met de betaalde prijs.
De verplichting om de prijs te betalen wordt pas uitgeoefend zodra het betalingscentrum van de bank hem toestemming heeft gegeven om de ermee overeenkomende prijs te betalen, in hoofdsom, inclusief kosten en belastingen. In geval van weigering door het bovengenoemde centrum wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht.
De betaling is beveiligd door een encryptieproces SSL : de door de koper ingevoerde informatie wordt gecodeerd via SSL (Beveiligde socketlaag); De Verkoper heeft nooit toegang tot vertrouwelijke informatie met betrekking tot de betaalmethode.
Cheque betaalbaar aan “ Pharmacie MAILLERET » wordt bij ontvangst geïnd en de bestelling wordt verzonden na ontvangst van de cheque. De cheque moet binnen 2 werkdagen na bestelling worden verzonden. Ontvangst van de cheque valideert de bestelling; in afwachting van ontvangst worden de producten van de bestelling niet voor u gereserveerd.
Alle persoonlijke informatie wordt perfect beschermd en gecodeerd voordat deze naar het bankverwerkingscentrum wordt verzonden. Uitwisselingen zijn gecodeerd en veilig dankzij het protocol SSL 3 (Secure Socket Layer) op internet, een protocol dat een wereldwijde standaard is geworden.
PharmacieVosgienne.com nooit toegang heeft tot persoonlijke en vertrouwelijke informatie met betrekking tot de betaalmethode van de Klant; daarom worden bij elke nieuwe bestelling de bankgegevens van de Klant gevraagd. Alleen de bank beschikt over vertrouwelijke informatie (kaartnummer, vervaldatum) die niet toegankelijk is voor derden.

Eigendomsvoorbehoud
Daar Selarl Tiaré behoudt zich het eigendom van de verkochte goederen voor tot de volledige betaling van de factuur, ontvangen in Golbey, in hoofdsom en bijkomend.
Deze bepaling verhindert niet de overdracht aan de koper, na voltooiing van de verkoop, van de risico's van verlies en bederf van de verkochte goederen. Het niet geheel of gedeeltelijk betalen van het verschuldigde bedrag Selarl Tiaré kan leiden tot een claim op deze bezittingen.

7.5.  Onbeschikbaarheid

Product- en prijsaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, en PharmacieVosgienne.com verbindt zich ertoe om ontvangen bestellingen alleen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden (Let op: de regelmatige en automatische updates van het display, en onze beste wil, sluiten fouten en voorraadverschillen niet uit. Wij adviseren in alle gevallen om onze bevestigingsmails te raadplegen en/of om contact met ons op te nemen.).
Wanneer een product niet beschikbaar is, wordt een geschatte leveringsdatum aangegeven. Neem contact met ons op voor nauwkeurigere levertijden.

Indien de bestelde Producten niet beschikbaar zijn, krijgt de Klant door de Verkoper het volgende aangeboden:

·  Als het niet-beschikbare product het enige bestelde product was, PharmacieVosgienne.com zal de Klant informeren over de mogelijkheid om hem al dan niet een Product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aan te bieden en over de termijn waarbinnen dit Product beschikbaar zal zijn;
Vanaf deze informatie beschikt de Klant vervolgens over een termijn van zeven (7) dagen om de annulering van de bestelling aan te vragen door een elektronisch bericht te sturen naar contact[@]pharmacievosgienne.com. Na deze periode wordt de bestelling automatisch geannuleerd PharmacieVosgienne.com zal de Klant binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen op een door hem gekozen manier terugbetalen;

 

·  Als het niet-beschikbare product niet het enige bestelde product was, PharmacieVosgienne.com zal de Klant op de hoogte stellen van de mogelijkheid om hem al dan niet een Product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aan te bieden en van de tijd waarbinnen dit Product beschikbaar zal zijn, van de mogelijkheid die hij heeft om de bestelling te annuleren.
Vanaf deze informatie beschikt de Klant vervolgens over een termijn van zeven (7) dagen om de annulering van de bestelling of de gedeeltelijke levering ervan aan te vragen, of om een Product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs te ontvangen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, door een elektronisch bericht te sturen bericht naar contact[@]pharmacievosgienne.com.
Als de Klant niet heeft geïnformeerd PharmacieVosgienne.com van zijn keuze binnen zeven (7) dagen vanaf de datum waarop hem werd meegedeeld dat het Product niet beschikbaar was, zal de Verkoper overgaan tot gedeeltelijke levering van het restant van de bestelling.
In geval van annulering van de bestelling of een deel ervan, zal de Verkoper de Klant binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen op een door hem gekozen manier terugbetalen.

8. Prijs

De prijzen die door PharmacieVosgienne.com zijn deze die van kracht zijn op de dag dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst. De prijzen vermeld op de “productbladen” zijn uitgedrukt in euros Alle belastingen inbegrepen, exclusief bezorgkosten.
De prijs vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs. Het omvat de prijs van de Producten, de kosten voor het hanteren, verpakken en bewaren van de Producten, en de transportkosten.

PharmacieVosgienne.com behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen.

Promotie-aanbiedingen zijn slechts geldig binnen de grenzen van de geldigheidsduur van de betreffende aanbieding en de beschikbare voorraden.

Wij bieden ook een loyaliteitsprogramma aan waarmee u voor klanten die een klantaccount hebben aangemaakt, 1% van uw aankoop aan loyaliteitspunten kunt verzamelen. Deze punten kunnen worden gebruikt als kortingsbon. De voorwaarden voor het verdienen van loyaliteitspunten staan vermeld op elk product dat wij verkopen. Dit loyaliteitssysteem: het verdienen van loyaliteitspunten en de prijzenpot kan zonder voorafgaande kennisgeving worden stopgezet en zonder enige compensatie voor de punten of prijzenpot die niet worden gebruikt wanneer het programma wordt stopgezet.

De bezorgkosten zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling, het gewicht en het land van bestemming van de bezorging.

In geval van een bestelling naar een ander land dan het vasteland van Frankrijk en de Europese Unie, bent u de importeur van het/de betreffende product(en). Er kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de jurisdictie van PharmacieVosgienne.com. Zij vallen onder uw verantwoordelijkheid en zijn uw volledige verantwoordelijkheid, zowel wat betreft aangiften als betalingen aan de bevoegde autoriteiten en/organisaties in uw land. Wij adviseren u om hierover navraag te doen bij uw gemeente.

9. Levering

9.1.  Plaats van aflevering

De verkoper verbindt zich ertoe elke bestelling met betrekking tot levering uit te voeren in een geautoriseerd land (land dat voorkomt in de lijst met landen bij het aanmaken van de klantenaccount).
In geval van een verzoek om levering buiten het gedekte gebied, wordt de verkoop automatisch geannuleerd en wordt de Klant uiterlijk veertien (14) dagen na de bestelling volledig terugbetaald voor zijn aankoop en de bijbehorende leveringskosten.

De producten worden geleverd op het afleveradres dat de Klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven. Het is aan de Klant om alle informatie te verstrekken die nodig is voor de goede levering van zijn bestelling. In geval van een fout bij het invoeren van het afleveradres door de koper, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor deze fout.

In geval van levering van het pakket aan een relaispunt, als de klant geen relaispunt kiest bij het valideren van zijn bestelling of als het relaispunt bij levering niet in aanmerking komt, wordt een ander relaispunt (dichtbij het eerste gekozen punt)i) wordt gekozen door de vervoerder of verzender.

In het geval dat het pakket door de vervoerder naar de Verkoper wordt geretourneerd als gevolg van een fout bij het invoeren van het afleveradres door de Klant of andere onmogelijkheden bij levering of het niet ophalen van het pakket door de ontvangende klant, wordt een creditnota ter hoogte van de totale prijs van de producten van de bestelling wordt dan aangemaakt exclusief verzendkosten (verzendkosten betaald door de verkoper, zelfs als er een aanbieding voor de koper heeft plaatsgevonden) en eventuele andere kosten (douanekosten of andere indirecte belastingen die eventueel van toepassing zijn of verzendkosten). rendementen opgelegd door de vervoerder. PharmacieVosgienne.com zal vervolgens op verzoek van de koper documenten verstrekken waaruit blijkt dat deze bedragen oorspronkelijk voor de verzending zijn betaald).
Indien de verzendkosten (gedeeltelijk) zijn aangeboden, wordt het bedrag van het krediet verminderd met het daadwerkelijke bedrag van de kosten die door de vervoerder aan de Verkoper zijn gefactureerd en die aldus door de Klant worden gedragen.
De Klant wordt per e-mail geïnformeerd en ontvangt een promotiecode die betrekking heeft op dit tegoed en waarin de reden voor het aanmaken ervan wordt vermeld. Hij kan een terugbetaling aanvragen of deze gebruiken om artikelen van zijn keuze opnieuw te bestellen.

Specifieke kenmerken verbonden aan het Pierre Fabre-laboratorium:
De verkoop van alle Pierre Fabre Dermo Cosmétique-assortimenten (A-derma, , Ducray, , Galénic, , Klorane En Elancyl) is beperkt tot de Europese Economische Ruimte. Elke verkoop buiten dit economische gebied wordt onmiddellijk terugbetaald.
Europese Economische Ruimte: Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus (Grieks deel), Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Slovenië, Zweden, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen.

Specificaties provider:
Producten die alcohol bevatten: eaux de Cologne, , eaux de parfum, , eaux de toilette en parfum worden uitsluitend aangeboden voor bezorging met La Poste.
Vloeistoffen: Relais Colis geeft geen toestemming voor de levering van vloeistoffen, deze vervoerder kan niet worden aangeboden als uw winkelmandje dit type product bevat.

9.2.  Transportkosten :

De verpakkingskosten en leveringskosten van de vervoerder variëren afhankelijk van de hoeveelheid en het gewicht van het mandje dat door de Klant is gevalideerd. Ze worden weergegeven in prijzen inclusief belasting tijdens de validatie van het winkelmandje bij het kiezen van de vervoerder.

Geval van leveringskosten die worden aangeboden in geval van herroeping of retournering van de bestelling in geval van een niet-opgeëist pakket:

Het verschil tussen de daadwerkelijke initiële openbare prijs en de kortingsprijs wordt van uw terugbetaling afgetrokken. Inclusief eventuele douanekosten en andere belastingen betaald door de afzender.

Als u een product uit de bestelling behoudt en de rest retourneert, wordt dit als een normale aankoop beschouwd en worden de werkelijke bezorgkosten op u toegepast..

In ieder geval wordt het bedrag van de leveringskosten aan de Klant aangegeven vóór de validatie van de bestelling.

9.3.  Levertijden na afhaling

 

De bestelling wordt normaal gesproken binnen maximaal 96 werkuren (simpel indicatieve tijd) verzonden door de vervoerder van uw keuze met een aangegeven gemiddelde levertijd; mits volledige betaling.
Deze aangegeven gemiddelde levertijd bedraagt, behoudens gevallen van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden (storm, brand, staking van de bezorgdienst, niet op voorraad zijn, niet kunnen leveren, bestelling i.v.m. poging tot fraude, etc.) van:

 

Voor Europees Frankrijk:

48 tot 72 werkuren door La POSTE,
3 tot 8 werkdagen bij andere vervoerders aan huis,
5 tot 20 werkdagen voor leveringen op relaispunten,
24 tot 48 werkuren voor TNT, , Fedex Of UPS.

 

Voor de overzeese departementen en gebieden, evenals voor de rest van de wereld:

D+3 tot D+30.

 

Vertragingen bij levering:

Er wordt een e-mail ter bevestiging van de bestelling verzonden naar de Klant. De aangegeven tijden zijn gebruikelijke gemiddelde tijden en komen overeen met verwerkings- en levertijden.
Overschrijding van de termijn, in de zin van artikel L. 121-20-3 van de Consumentenwet, zal geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
Aan de andere kant, in het geval van een vertraging in de verzending van meer dan tien (10) werkdagen vergeleken met de hierboven genoemde termijnen, en het ontbreken van een bewijs van verzending van PharmacieVosgienne.com, kan de Klant zijn bestelling per elektronisch bericht annuleren en weigeren. Als hij de bestelling ontvangt na zijn annuleringsverzoek, moet hij deze weigeren door dit te vermelden “geweigerd wegens vertraging”.
De terugbetaling zal dan, met uitsluiting van iedere andere compensatie, uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van het annuleringsverzoek plaatsvinden.

Indien de levering door overmacht niet kan worden verzekerd, kan de Klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of schadevergoeding.
Als gevallen van overmacht worden beschouwd die de Verkoper ontheffen van zijn leveringsplicht: oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om te worden geleverd.

Let op, de levertijd wordt aangegeven in werkdagen en houdt geen rekening met de voorbereidingstijd van uw bestelling. Deze voorbereidingstijd wordt bij sluiting wegens vakantie verlengd met het aantal sluitingsdagen.

9.4.  receptie

Uw bestelbon is bij de bestelling gevoegd. Indien u een factuur met BTW nodig heeft, kunt u deze bij ons aanvragen. De factuur is ook beschikbaar via uw klantaccount.

Bij verzending, PharmacieVosgienne.com verbindt zich ertoe de Klant per e-mail op de hoogte te stellen met vermelding van het pakketnummer dat zijn bestelling bevat, zodat de Klant de postbezorging kan volgen. Op voorwaarde dat de klant gekozen heeft voor verzending met tracking.

Indien de levering bij de Klant thuis plaatsvindt en bij afwezigheid van de Klant op het moment van levering, op het door hem aangegeven adres, wordt er een ontvangstbewijs in zijn brievenbus achtergelaten. Het maakt het mogelijk, afhankelijk van de door de Klant gekozen leveringsmethode,
of haal het pakket op bij een postkantoor (La Poste) of een relaispunt (Relais Colis, enz...) binnen 7 tot 15 dagen (afhankelijk van de vervoerder),
of om contact op te nemen met de vervoerder die verantwoordelijk is voor de levering om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

Indien de Klant zich niet meldt, wordt het pakket retour gestuurd PharmacieVosgienne.com in zijn hoedanigheid van verkoper. De klantenservice zal vervolgens contact opnemen met de Klant voor een eventuele herverzending op kosten van de Klant. Bij uitblijven van een reactie van laatstgenoemde binnen een redelijke termijn PharmacieVosgienne.com, in zijn hoedanigheid van Verkoper, de prijs van de bestelling terugbetalen minus eventuele transportkosten en eventuele belastingen (ook als er verzendkosten werden aangeboden bij de bestelling) en retourkosten die door de vervoerder aan de verkoper worden gefactureerd; zoals gespecificeerd in paragraaf 9.2.

9.5.  Reserveringen

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra het Product aan de Klant ter beschikking wordt gesteld.

Onverminderd de periode waarover de Klant beschikt onder zijn herroepingsrecht zoals gedefinieerd in onderstaand artikel, is het zijn verantwoordelijkheid om de zendingen bij aankomst te controleren en eventuele reserveringen en klachten te maken die gegrond lijken, of zelfs om het pakket te weigeren, als het waarschijnlijk is geopend of als het duidelijke tekenen van bederf vertoont, of als de garantietape die de verpakking verzegelt, is geschonden.
Deze voorbehouden en klachten dienen bij aflevering te worden kenbaar gemaakt of te worden gericht aan PharmacieVosgienne.com per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de contactgegevens vermeld in de inleiding van de Algemene Verkoopvoorwaarden of via het contactformulier “Contact met ons opnemen” op de website www.PharmacieVosgienne.com en aan de vervoerder per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen drie (3) werkdagen na levering van de producten. In dit schrijven moet de Klant of zijn vertegenwoordiger een rechtvaardiging geven voor de realiteit van de waargenomen afwijkingen. Als er niet binnen de bovengenoemde termijn een klacht wordt ingediend, vervalt elke actie tegen de vervoerder in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 133-3 van het Wetboek van Koophandel en tegen de Verkoper.
De klant moet vertrekken PharmacieVosgienne.com elke mogelijkheid om deze non-conformiteiten te identificeren en te verhelpen. Hij onthoudt zich ervan daarbij zelf in te grijpen of een derde in te schakelen. Anders wordt elke klacht automatisch afgewezen.
Zodra de klacht gegrond is, kan het geretourneerde Product binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de geretourneerde producten resulteren in terugbetaling of omruiling.

Producten die door de Klant zijn geopend, beschadigd of bevuild, worden nooit terugbetaald of geruild.

Bij onterechte retourzendingen behoudt de Verkoper zich het recht voor om eventuele vervolgbestellingen te weigeren.

9.6.  Geen receptie

Indien de Klant binnen 5 werkdagen na de geplande bezorgdatum van het pakket geen levering heeft ontvangen, dient de Klant contact op te nemen met de vervoerder. Hij informeert ook PharmacieVosgienne.com in zijn hoedanigheid van verkoper. Als het pakket door de vervoerder verloren is gegaan, PharmacieVosgienne.com zal een onderzoek instellen bij de vervoerder. Gedurende deze tijd kunnen er geen terugbetalingen of retourzendingen plaatsvinden.

Een pakket met tracking dat zonder handtekening wordt afgeleverd, niet is ontvangen maar door de vervoerder als afgeleverd is verklaard, kan niet worden onderworpen aan enig onderzoek of terugbetaling door de vervoerder. Ook de Verkoper, die niet langer eigenaar is, zal geen enkele terugbetaling doen.
Een pakket dat tegen handtekening wordt afgeleverd, maar niet is ontvangen maar door de vervoerder als afgeleverd is verklaard, zal het voorwerp uitmaken van een onderzoek dat door de Verkoper wordt geïnitieerd bij de bevoegde diensten. De Klant moet dan documenten overleggen om deze levering te betwisten. De terugbetaling bedraagt, in geval van validatie door de vervoerder van dit leveringsincident, het bedrag van de bestelling inclusief verzendkosten, indien deze zijn gefactureerd.

BELANGRIJKE LEVERINGSINFORMATIE

Wij herinneren u eraan dat alle pakketten bij ontvangst moeten worden gecontroleerd in aanwezigheid van de bezorger, voorafgaand aan enige handtekening.
Indien de bezorger weigert te wachten, dient u dit volledig op de afleverbon te vermelden.
Als u schade aan de verpakking en inhoud constateert, weiger deze dan en meld de schade specifiek.
Wees voorzichtig, de bezorger kan beweren dat al deze voorzorgsmaatregelen nutteloos zijn, laat u in dat geval niet intimideren !
BELANGRIJK: De woorden "onder voorbehoud van uitpakken" hebben geen juridische waarde en dekken u op geen enkele manier in geval van schade die achteraf wordt vastgesteld na het uitpakken van uw pakket.
Daarom kan elk artikel waarvan de schade niet uitdrukkelijk en nauwkeurig op de leveringsbon is vermeld, door ons niet worden teruggenomen (zie onze algemene verkoopvoorwaarden 9.6).
Strikte toepassing van deze aanbevelingen zal leiden tot een snelle en efficiënte betaling in geval van een leveringsprobleem, en zal u in staat stellen uw producten rustig in ontvangst te nemen en zo volledige tevredenheid over uw aankoop te garanderen.

10. Volgen van bestellingen

De Klant heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn bestelling te volgen vanaf de Website onder mijn Account of om een e-mail te sturen naar contact[@]pharmacievosgienne.com.

11. Garantie

De verantwoordelijkheid van PharmacieVosgienne.com is systematisch beperkt tot de waarde van het product in kwestie, de waarde op de verkoopdatum en zonder verhaalsmogelijkheid tegen het merk of de onderneming die het product produceert.

In ieder geval geniet de Klant van de wettelijke garantie van uitzetting en tegen verborgen gebreken aan de geleverde producten (Art. 1625 en volgende van het Burgerlijk Wetboek).

De Verkoper is eveneens onderworpen aan de voorwaarden van wettelijke garanties voorzien in de artikelen L. 211-4, L. 211-5 en L. 211-12 van het Consumentenwetboek en in de artikelen 1641 en 168 van het Burgerlijk Wetboek:
“De verkoper is verplicht de goederen te leveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.
Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie, wanneer dit krachtens de overeenkomst zijn verantwoordelijkheid is geweest of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.
 »

“ Om aan het contract te voldoen, moet het onroerend goed:
1°/ Geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:
- beantwoorden aan de door de verkoper gegeven beschrijving en beschikken over de kwaliteiten die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd;
- de kwaliteiten presenteren die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
2°/ Ofwel de kenmerken vertonen die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn gedefinieerd, of geschikt zijn voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard. »

“De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verstrijkt twee jaar vanaf de levering van de goederen. »
“De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper het niet zou hebben verkregen, of niet zou hebben verkregen. als hij ze had geweten, had hij er een lagere prijs voor gegeven. »
“De actie die voortvloeit uit herroepelijke gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. 
In het geval voorzien door artikel 1642-1, moet de vordering, op straffe van uitsluiting, worden ingesteld binnen het jaar volgend op de datum waarop de verkoper kan worden verlost van de zichtbare gebreken of het gebrek aan overeenstemming. »

De Klant kan 7 dagen per week per e-mail contact opnemen met de klantenservice op het adres contact[@]pharmacievosgienne.com (reactie binnen 2 werkdagen). 

In alle gevallen kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de regelgevende en wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het ontvangende land.

Het retourneren van het product is de verantwoordelijkheid van de klant. Indien het defect blijkt te zijn, vergoeden wij het product en de retourtransportkosten op basis van het tarief van de goedkoopste vervoerder aangeboden door PHARMACIEVOSGIENNE.COM

12. Herroepingsrecht

De Klant beschikt over een termijn van veertien (14) volle dagen vanaf de ontvangst van de Producten om zich een mening te vormen en zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder opgave van redenen of boetes, met uitzondering van de kosten voor retournering (Artikel L.121-20 van de Consumentenwet). Gedurende deze periode heeft de Klant de mogelijkheid om de Producten te retourneren aan PharmacieVosgienne.com.

In geval van uitoefening van zijn herroepingsrecht dient de Klant de producten binnen veertien (14) dagen nadat hij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, terug te sturen. De producten moeten in perfecte staat, ongebruikt, compleet in de originele verpakking, vergezeld van een kopie van de factuur en een kopie van het herroepingsformulier worden geretourneerd.

De verpakking van het pakket moet geschikt zijn om maximale bescherming te garanderen; elk beschadigd pakket zal worden geweigerd.

Het retouradres is: 

WWW.PHARMACIEVOSGIENNE.COM

Pharmacie MAILLERET

63 rue d’Epinal

88190 GOLBEY

FRANKRIJK

De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Klant.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht PharmacieVosgienne.com zal de Klant zo spoedig mogelijk en uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst per post kosteloos terugbetalen. PharmacieVosgienne.com producten die zijn geretourneerd naar aanleiding van het verzoek om het herroepingsrecht uit te oefenen.

Het retourneren van alle bestelde producten zal aanleiding geven tot een terugbetaling gelijk aan het geheel van de door de Klant betaalde bedragen voor de aankoop van de producten, d.w.z. de aankoopprijs van het/de gekochte product(en) zonder enige leveringskosten en diverse belastingen.
Bij onterechte retourzendingen behoudt de Verkoper zich het recht voor om eventuele vervolgbestellingen te weigeren.

Bepaalde producten, vermeld in artikel L. 121-21-8 van de Consumentenwet, geven echter geen aanleiding tot een herroepingsrecht. Hieronder vallen ook Producten die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd of die snel zullen bederven of verouderen. Dit geldt ook voor goederen waarvan de verzegeling is verbroken, die na levering door de consument zijn gebruikt en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd.

De terugbetaling zal plaatsvinden met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de initiële transactie heeft uitgevoerd, tenzij de consument er uitdrukkelijk mee instemt dat PharmacieVosgienne.com een ander betaalmiddel gebruikt en voor zover aan de terugbetaling voor de consument geen kosten verbonden zijn.

Een herroepingsformulier is verkrijgbaar op dit adres: https://www.pharmacievosgienne.com/nl/content/13-herroepingsformulier

13. Geschillen – Claims

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

Wanneer zich een probleem voordoet, dient de Klant eerst contact op te nemen met de klantenservice van PharmacieVosgienne.com naar het volgende adres: contact[@]pharmacievosgienne.com proberen een minnelijke schikking te bereiken.

In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken binnen de jurisdictie van het hoofdkantoor van de Verkoper bevoegd.

Producten die niet voldoen aan de bestelling of gebreken vertonen, bieden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Klant. Dit moet binnen 14 werkdagen na de levering gebeuren. Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen en de verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Eventuele klachten over de levering moeten binnen 90 dagen na verzending worden ingediend. Alle claims vervallen na 90 dagen.

14. Informatietechnologie en vrijheden

In toepassing van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, is de Website verklaard aan de CNIL (Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden).

Reacties op het volledige formulier zijn essentieel voor de orderverwerking en levering.
Deze informatie is vertrouwelijk en zal niet worden gebruikt door PharmacieVosgienne.com wat betreft de verwerking van bestellingen en om de communicatie te versterken en te personaliseren, met name via informatiebrieven/-e-mails en in het kader van de personalisatie van de site volgens de door de Klanten aangegeven voorkeuren. Klanten hebben de mogelijkheid om, afgezien van de kosten die verband houden met het doorgeven van de weigering, en op eenvoudige wijze, kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van hun contactgegevens, telkens wanneer een bericht naar hen wordt verzonden. Om dit te doen, hoeven ze alleen maar naar het volgende adres te schrijven: 

WWW.PHARMACIEVOSGIENNE.COM

Pharmacie MAILLERET

63 rue d’Epinal

88190 GOLBEY

FRANKRIJK

In alle gevallen kan de Klant altijd een verzoek sturen naar het hierboven aangegeven adres, zodat de betreffende communicatie wordt stopgezet, zonder dat hij andere kosten hoeft te betalen dan die welke verband houden met de verzending van zijn verzoek.

Elke Klant die persoonlijke informatie over hem of haar op de Website heeft verstrekt, heeft het recht om bezwaar te maken (artikel 38 van de wet).i), toegang (artikelen 39, 41 en 42 van de weti) en rectificatie (artikel 40 van de weti) van deze gegevens. Zo kan hij eisen dat informatie die op hem betrekking heeft en die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd is, of waarvan de verzameling of het gebruik, de mededeling of de bewaring ervan verboden is, wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Elke Klant kan deze rechten uitoefenen door te schrijven naar PharmacieVosgienne.com. Dit artikel kan de overdracht of overdracht van activiteiten aan een derde niet in de weg staan.

“Cookies” zijn alfanumerieke identificatiegegevens die wij via uw internetbrowser naar uw harde schijf overbrengen. Ze stellen ons systeem in staat om browsestatistieken op onze site vast te stellen en u te herkennen wanneer u verbinding maakt.
Voor elke bestelling is het echter noodzakelijk om u te identificeren met uw wachtwoord.

15. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Website (de teksten, commentaren, werken, illustraties en beelden, zowel visueel als audio, enz.), zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht, en dit voor de hele wereld. Ze zijn het exclusieve eigendom van PharmacieVosgienne.com. Bijgevolg is elke reproductie, exploitatie of gebruik om welke reden dan ook verboden.

16. Aansprakelijkheid

De Producten die op de Website worden aangeboden, voldoen aan de huidige Franse wetgeving en de in Frankrijk geldende normen. De verantwoordelijkheid van PharmacieVosgienne.com kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving door de Klant van de wetgeving van het land waar het Product wordt gebruikt (bijvoorbeeld in geval van een verbod op een Product, enz.); Het is aan de Klant om bij de plaatselijke autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de producten die hij wil bestellen te importeren of te gebruiken.

Informatie met betrekking tot de Producten wordt door de leveranciers van genoemde Producten aan de Verkoper meegedeeld. De Verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de fotografische weergave van de producten op de Website zo getrouw mogelijk is aan de bestelde producten. De beschrijvingen en foto's van de producten blijven echter slechts indicatief en niet contractueel. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen. In het geval dat een leverancier een product wijzigt, kan de grafische weergave ervan de aansprakelijkheid van de verkoper niet met zich meebrengen, noch de geldigheid van de verkoop beïnvloeden.

Bij professionele aankopen is, PharmacieVosgienne.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele indirecte schade als gevolg hiervan, bedrijfsverlies, winstderving, verlies van kansen, schade of kosten, die kunnen ontstaan als gevolg van de aankoop van de Producten.

De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de Producten te gebruiken, in het bijzonder als gevolg van materiële onverenigbaarheid, kan geen aanleiding geven tot enige compensatie of terugbetaling of tot twijfel over de aansprakelijkheid van PharmacieVosgienne.com.

Hypertextlinks naar de Website zijn zonder verzoek toegestaan. Eventuele hyperlinks op de website die klanten naar andere websites verwijzen, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van PharmacieVosgienne.com met betrekking tot de inhoud van deze andere sites.

PharmacieVosgienne.com behoudt zich het recht voor:
om eventuele wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de diensten die beschikbaar zijn op de Website, en is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die hieruit kan voortvloeien;
om een dienst of alle diensten die op de Website worden aangeboden tijdelijk of definitief stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie, en is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die hierdoor kan ontstaan.

 

PharmacieVosgienne.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
storingen van de Website en in het bijzonder vertragingen in de toegangssnelheid, storingen, enz.;
niet-uitvoering van een bestelling als gevolg van overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, een tekort aan voorraden of tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van een product ;
elke schade die voortvloeit uit frauduleuze inbraak door een derde die leidt tot een wijziging van de informatie die op zijn site beschikbaar wordt gesteld ;
enige schade die voortvloeit uit het gebruik van, de toegang tot of het onvermogen om informatie te gebruiken die op de verkoopsite staat of afkomstig is van een site waarnaar wordt verwezen via een hypertextlink;
enige directe of indirecte schade die voortvloeit of voortvloeit uit de verspreiding door een derde van een virus via de Website en die uw computersysteem of de computerconfiguratie van uw computer zou kunnen infecteren.

17. Wijzigingen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden

PharmacieVosgienne.com behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling.

18. Nietigheid van een clausule van het Contract

Indien een of meer bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden door een wet, een verordening of een uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig worden verklaard, behouden de overige bepalingen hun kracht en strekking.

19. Geen afstand doen

Het feit dat een van de partijen geen voordeel haalt uit een verbintenis van de andere partij met betrekking tot een van de verplichtingen waarnaar hierin wordt verwezen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de verplichting.

20. Ondersteuning

Mocht u technische problemen ondervinden bij uw bestelling, neem dan contact met ons op via klik hier. Mocht uw probleem echter niet binnen 24 werkuren zijn opgelost, dan kunt u contact met ons opnemen via 00 33 329341865, , Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur..

21. Overmacht

Geen van beide Partijen kan aansprakelijk worden gesteld indien de vermeende niet-uitvoering of laattijdige uitvoering het gevolg is van een geval van overmacht, veroorzaakt door de andere Partij of een derde partij of uit externe oorzaken zoals sociale conflicten, tussenkomst van burgerlijke of militaire autoriteiten, natuurlijk rampen, brand, waterschade, onderbreking van het elektriciteits- of telecommunicatienetwerk.

22. Gebruik, autorisaties en rechten op opmerkingen

 

Over het modereren van reacties
Opmerkingen kunnen onderhevig zijn aan moderatie. Dus, PharmacieVosgienne.com behoudt zich het recht voor, zonder een rechtvaardiging te moeten geven, om op elk moment commentaar niet online te plaatsen, inclusief persoonlijke informatie met betrekking tot de auteur van het commentaar of een derde partij of die volgens hem niet duidelijk in overeenstemming is met de geest van de site of de vereiste vereisten, met name inclusief beledigende of lasterlijke opmerkingen tegen de auteur of een rechtspersoon of natuurlijke persoon of die in strijd zouden zijn met de wet en in het bijzonder lasterlijke, gewelddadige, racistische, pedofiele opmerkingen, oproepen tot moord of zelfmoord, het aanzetten tot haat of discriminatie. Opmerkingen die informatie bevatten die geen verband houdt met het betreffende product of de auteur ervan, zijn uitgesloten. De inhoud van reacties mag geen inbreuk maken op het auteursrecht of rechten van derden. Het feit van het publiceren of niet publiceren van een commentaar kan niet de verantwoordelijkheid van PharmacieVosgienne.com. Als een persoon reden heeft om aan te nemen dat een persoon inbreuk maakt op een recht dat hij bezit of hem schade berokkent, moet hij dit op de hoogte stellen PharmacieVosgienne.com Bij 63 rue d'Epinal 88190 GOLBEY FRANKRIJK, zodat het de nodige maatregelen kan nemen.

 

Over de toestemming om opmerkingen te gebruiken
De internetgebruiker geeft gratis toestemming voor het exclusieve gebruik van de commentaren waarvan hij de auteur is PharmacieVosgienne.com voor gebruik op de website PharmacieVosgienne.com, met betrekking tot de marketing en promotie van het product waarop het betrekking heeft.

In het kader van de hierboven gedefinieerde bestemming omvatten de toegekende exploitatierechten:
onder het recht van reproductie, representatie, distributie, rechtstreeks of via een derde partij, het recht om te reproduceren, te laten reproduceren, in omloop te brengen, om elke kopie, dubbel, duplicaat vast te stellen zonder beperking van 'kopie, geheel of gedeeltelijk , gratis of tegen betaling, op papier, computer, elektronisch, audio, optisch en/of enig ander huidig of toekomstig medium, via alle huidige of toekomstige processen op alle openbare of particuliere plaatsen onder afgeleide rechten, direct of via een derde partij, kosteloos of tegen betaling, het recht om geheel of gedeeltelijk te gebruiken, aan te passen, te arrangeren, te wijzigen, te vertalen en te laten gebruiken, aan te passen, te arrangeren, te wijzigen, te vertalen.

Dit recht omvat ook uitzendingen op interne netwerken en uitzendingen in netwerken bestemd voor een publiek dat niet binnen een rechtspersoon is gegroepeerd, zoals de Télétel- en internetnetwerken.

 

Over de persoonlijke gegevens van uw opmerkingen
De internetgebruiker aanvaardt dat in het kader van de verspreiding van reacties bepaalde persoonlijke informatie over hem verschijnt, namelijk: de bijnaam.
De commentaren en persoonlijke gegevens van internetgebruikers worden elektronisch verzameld en verwerkt met het oog op het beheren en verspreiden van commentaren. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 4 augustus 2004, hebben internetgebruikers het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die hen aangaan, deze te corrigeren en zich daartegen te verzetten door hier een bericht te schrijven: contact[@]pharmacievosgienne.com of per post naar:
Pharmacie MAILLERET
63 Rue d’Epinal
88190 GOLBEY
FRANKRIJK

23. Toepasselijk recht

Alle verstrekte productaanbiedingen zijn beperkt tot:
op het vasteland van Frankrijk, Monaco en Corsica;
in de Franse overzeese gebiedsdelen: Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy Guyana, Saint-Pierre en Miquelon, Réunion, Mayotte, Nieuw-Caledonië, Frans-Polynesië, Wallis en Futuna, de Franse Zuidelijke en Antarctische gebieden;
in landen van de eurozone (Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Italië, Spanje, Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Portugal, IJsland, Madeira, Canarische Eilanden, Finland, Zweden, Griekenland, Hongarije, Polen, Tsjechië, Kroatië, Slowakije, Roemenië ), Zwitserland, Groot-Brittannië, Noorwegen;
de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Zuid-Korea, Japan, Israël, Indonesië, Marokko, Tunesië, Algerije, Rusland.

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden in het Frans zullen worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. In geval van een geschil dient de Klant eerst contact op te nemen PharmacieVosgienne.com in zijn hoedanigheid van Verkoper een minnelijke oplossing proberen te vinden. Bij ontstentenis van een minnelijke schikking zullen de Franse rechtbanken als enige bevoegd zijn.
In geval van tegenstrijdigheid met versies in een andere taal is alleen de Franse versie authentiek.

24. Juridische mededelingen

24.1.  De site PharmacieVosgienne.com

De site PharmacieVosgienne.com is een winkelsite voor parafarmacie en cosmetische producten, in overeenstemming met de huidige Franse wetgeving.
Het is eigendom van het bedrijf SELARL TIARE
met een kapitaal van 100.000 euros
hoofdkantoor gevestigd: 63 rue d’Epinal 88190 Golbey FRANKRIJK
Ingeschreven RCS van EPINAL onder het nummer: 497 654 103
BTW: FR13 497 654 103
CNIL 1241056
Mail adres : contact[@]pharmacievosgienne.com
Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Consumptiebemiddelaar: DEVIGNY MEDIATION - 11 rue de l'étang - 49220 THORIGNE D'ANJOU - FRANCE

24.2.  Wet op het vertrouwen in de digitale economie van 21 juni 2004:

 

Site-editor: Pharmacie MAILLERET
Publicatiedirecteur: Dokter MAILLERET Olivier
Sitehost: o2switch.fr